خلاصة سبیکة الذهب
27 بازدید
نقش: تلخیص کننده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
سبیکة الذهب منظومه بینظیری است که در آن علامه حائری سمنانی کفایة الأصول را به نظم کشیده است . این خلاصة برای دوره اول تعلیم اصول برای طلاب انجام شده که شامل رؤوس مسائل مهم اصول فقه می باشد