منتخب ادعیه شبهای قدر
31 بازدید
ناشر: کتابخانه انصاری - دزفول
نقش: جمع آوری کننده
سال نشر: 1375
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
شبهای قدر اوقات مهمی است ، در دزفول در شبهای قدر مراسم احیا بسیار زیاد برگذار شده سحری مفصل تهیه می کنند و تا اذان صیح هم ادامه دارد هزینه ووقت بسیارزیادی صرف می شود بهترین بهره رابایدبرد کتاب شامل : ادعیه مشترکه شبهای رمضان و شبهای قدر - افتتاح ، جوشن صغیروکبیر،ابوحمزه و بهاء - . اعمال مخصوص شبهای قدر - اعمال لیالی 19،21،23،25،27و29ماه مبارک رمضان دعای مکارم الاخلاق و توبه می باشد .