الفعل الماضی فی الحال
38 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی و تحقیق استعمال فعل ماضی در جمله حالیه اقوال و ادله هریک انتخاب قول حق : مقدمات لازم برای اثبات مطلب اثبات مطلب دفع بعضی اشکالات مطرح شده