بررسی اصطلاح نحو
38 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تحقیق معنی اصطلاحی نحو از پیدایش تا کنون شمول صرف در دورانهای نخست جدایی مطالب صرفی تحت عنوان اشتقاق -مثلًا - و تدوین کتبی مستقل جدایی مطالب نحوی تحت عنوان الإعراب و تدوین کتابهای مستقل استقلال صرف از نحو و تدوین کتب صرفی تحت این عنوان خاص شدن علم نحو برای علم اعراب و تدوین کتب آن