برنامه آموزشی حوزه - مقدمات -
41 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برنامه پیشنهادی برای طلاب ورودی حوزه علمیه از عقاید ، احکام و تجوید و علم لغت عربی تا دوره های مختلف صرف و دوره های مختلف نحو و دوره های مختلف منطق و دوره های مختلف معانی و برنامه زمان بندی شده همه آنها پیشنهاد کتب تحقیقی هریک از علوم فوق برای علاقه مندان