دقت در آیه
35 بازدید
تاریخ ارائه : 5/15/2012 9:42:00 AM
موضوع: ادبیات عرب

بسم الله و بالله و الصلوة علی رسول الله و آله آل الله و اللعن علی المعاندین من الأعداء

اگر در عبارت " فی القصاض حیوة " دقت شود ؛ نتایج زیر حاصل می گردد :

1 - حصر موجود در عبارت ، انحصار سلامت زندگی را در قصاص می رساند .

2 - کلمه "حیوة " زندگی و سلامت آن و رشد و نمو را می رساند ، که در عبارت " القتل انفی للقتل " نیست .

3 - اطلاق حیوة ، شامل تمام جنبه های معنوی و مادی زندگی بشر می شود . دلیلش هم معلوم است . چون با قصاص جلوی درگیری گرفته شده ، از هدر رفتن نیرو ، وقت و هزینه های مادی جلوگیری می شود .

 و ابنها همه برخاسته از دقت ادبی در کلمات و عبارات است .

موفق