ترجمه آیه و مقایسه
33 بازدید
تاریخ ارائه : 5/14/2012 11:10:00 AM
موضوع: ادبیات عرب

بسم الله والحمدلله والصلوة علی رسول الله وآله آل الله واللعن علی المعاندین من الأعداء

آیه مبارکه " فی القصاص حیوة "

ترجمه : زندگی در قصاص است .

ادبا این آیه را با عبارت " القتل أنفی للقتل " ، که در آن زمان در زبان عربی می گفتند ،

مقایسه کرده و فرموده اند :

آیه افصح و ابلغ است . زیرا :

1 - حروف کمتری دارد . 10 در مقابل 14 حرف

2 - تصریح به مطلوب . یعنی : حیات .

3 - تنکیر حیوة مفید تعظیم است .

4 - عمومیت قصاص در مقابل قتل .

5 - نداشتن تکرار .

6 -  استغنا از تقدیر محذوف .

7 - جمع بین دو معنای متقابل قصاص و حیاة .

همه اینها از دقت در کلمات استخراج شده است .

و فقط برخاسته از علوم ادبیست . و ربطی به فقه و اصول و فلسفه ندارد .

بنابرین ؛ علوم ادبی را نه فقط باید یادگرفت و فراموش نکرد بلکه باید در آنها استاد شد .