نتیجه دقت در آیه
36 بازدید
تاریخ ارائه : 4/27/2012 11:27:00 PM
موضوع: ادبیات عرب

بسم الله و الصلوة و السلام علی رسوله و آله آل الله و اللعن علی المعاند من الأعداء

گفتیم : با دقت در آیه حصر استخراج می شود .

یعنی : برای آرامش دلها ناچار از ذکر خداییم و هیچ جایگزینی ندارد .

پس،برای آرامش دل دنبال چیزهای دیگررفتن معنی ندارد.چون ثمره ندارد