استخراج مطلب از متون دینی
47 بازدید
تاریخ ارائه : 2/16/2013 8:47:00 AM
موضوع: ادبیات عرب

بسم الله و الصلوة و السلام علی رسوله و آله آل الله

گفتیم : کار ما استخراج مطلب از متون دینی است .

هرچه فهم متون دینی دقیقتر باشد ، مطالب استخراج شده دقیقترست و هرچه نگاه نافذتر باشد ؛ موارد بیشتری استخراج می شود .

مثلـًا : در " الا بذکر الله تطمئن القلوب " می گویند : معنایش می شود : دل آرام گیرد به یاد خدا

ولی اگر در کلمات آن دقیق شویم ؛ مشاهده می کنیم ، " بذکر " - که از متعلقات تطمئن است - ، بر آن مقدم شده و با توجه به قاعده : تقدیم ما حقه التأخیر یفید الحصر " می گوییم : معنای آیه می شود ، " دل جز به یاد حدا آرام نگیرد " .

پس ، دقت در کلمات ما را به معنای دقیق حصر می رساند . و این دقت هرچه بیشتر شود ، معانی دقیقتر استخراج می گردد .